RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   

  Regate

 

 

 

PO DATUMIMA PO KLASAMA PO PRVENSTVIMA  
   

REGATE 202310. Regata tisuću otoka
Rijeka - Tivat, 16 - 25. 09. 2023.

 

  SCOR JE DO SADA
ORGANIZIRAO
80 REGATA

4   Svjetska prvenstva
5   Europskih prvenstava
11   Prvenstava Hrvatske
47   međunarodnih regata
13   nacionalnih regata