RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   
  1. riječka regata RU jedrilica - Rijeka, 19. 03. 1995.
 

 

1

REZULTATI