RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   
  19. riječka regata RU jedrilica - Rijeka,  02 - 03. 03. 2013.
 

 

62

REZULTATI SLIKE  
   

  POKROVITELJI

Grad Rijeka

Primorsko-goranska Županija
Lučka uprava Rijeka