RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   
  18. riječka regata RU jedrilica - Rijeka,  17 - 18. 03. 2012.
 

 

59

REZULTATI SLIKE  
   

  POKROVITELJI

Grad Rijeka

Primorsko-goranska Županija
Lučka uprava Rijeka