RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   

  21. riječka regata RU jedrilica - Rijeka,  14 - 15. 03. 2015.

 

 

67

REZULTATI SLIKE  
   

  POKROVITELJI

Grad Rijeka

Primorsko-goranska Županija
Lučka uprava Rijeka