RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   
  6. riječka regata RU jedrilica - Rijeka, 19. 03. 2000.
 

 

19

REZULTATI