RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   

  22. riječka regata RU jedrilica - Rijeka,  12 - 13. 03. 2016.

 

 

70

REZULTATI SLIKE  
   

  POKROVITELJI

Grad Rijeka

Primorsko-goranska Županija
Lučka uprava Rijeka