RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   
  5. riječka regata RU jedrilica - Rijeka, 21. 03. 1999.
 

 

15

REZULTATI