RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   
  20. riječka regata RU jedrilica - IOM Otvoreno prvenstvo Hrvatske - Rijeka,  22 - 23. 03. 2014.
 

 

64

REZULTATI SLIKE  
   

  POKROVITELJI

Grad Rijeka

Primorsko-goranska Županija
Lučka uprava Rijeka