RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   
  12. riječka regata RU jedrilica - Rijeka, 04 - 05. 03. 2006.
 

 

45

REZULTATI SLIKE  
   

  POKROVITELJI

Grad Rijeka

Primorsko-goranska Županija
Lučka uprava Rijeka