RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB, SCOR

   
REGATE ENGLISH
   
  3. riječka regata RU jedrilica - Rijeka, 16. 03. 1997.
 

 

8

REZULTATI